KKV KiMitTud: Mi az a KKV? Mennyi van Magyarországon?

A KKV fogalma mindenkinek ismerős. Sokan vagyunk vállalkozók, mégsem tudjuk pontosan a szabályokat. Lessünk a kulisszák mögé, frissítsük fel a tudást!

kkv_kimittud_cover.jpg

A XXI. században elmondható, hogy egy ország gazdaságát a vállalkozások éltetik. A kkv-k jelentős befolyást gyakorolnak a GDP-termelésben, a foglalkoztatásban és az innovációban. A fejlett országok fontosnak tartják a vállalkozói készségek és képességek minél magasabb szintre emelését, a vállalkozói szellem és az önfoglalkoztatás iránti nyitottság megerősítését. Ebben játszanak szerepet a KKV-k, vagyis a kis és közepes vállalkozások, a magyar és az európai gazdaság motorjai.

Mi is számít akkor KKV-nak?

Egy kép többet mond ezer szónál: lássuk mit mutat az ábra.

Forrás: kerdezztervezzpalyazz.hu/kkv-minosites-mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-besorolasa-2-resz

Összegezve:

A KKV fogalmába három tényező tartozik:

  1. A foglalkoztatottak létszáma
  2. Az értékesítés nettó árbevétele
  3. A mérlegfőösszeg

A háromból kettőnek kötelező megfelelni, a létszám állandó tényező. A forgalom és a mérlegfőösszeg tételekből pedig egyet kell választani.

Lényeg: KKV adatok

Akkor tulajdonképpen miből mennyi is van? Lássuk a medvét, pontosabban a mikro, kis és közepes medvéket.

Megnevezés

Vállalkozások száma

Foglalkoztatottak száma

Hozzáadott érték

Magyarország

EU

Magyarország

EU

Magyarország

EU

Menny.

Arány

Arány

Menny.

Arány

Arány

Milliárd €

Arány

Arány

Mikro-vállalkozások

478021

94,2%

92,7%

847890

34,6%

29,2%

9

18,7%

21,1%

Kisvállalkozások

24617

4,9%

6,1%

461790

18,8%

20,4%

8

16,1%

18,2%

Középvállalkozások

4039

0,8%

1,0%

400148

16,3%

17,3%

9

18,8%

18,5%

KKV-k

506677

99,8%

99,8%

1709918

69,8%

66,9%

26

53,6%

57,8%

Nagyvállalkozások

876

0,2%

0,2%

741405

30,2%

33,1%

23

46,4%

42,2%

Összesen

507544

100%

100%

2451323

100%

100%

49

100%

100%

 Táblázat: 2015. évi SBA tájékoztató, Hágen-Holló, 2017 alapján

Lényeg:

Rengeteg KKV van, szám szerint a vállalkozások 99,8%-a az. Ez a szám nyilván tartalmazza a rengeteg döglött egyszemélyes "valamire jó lesz" céget is, de az, hogy a foglalkoztatottak közel 70%-a is KKV-knál dolgozik egy beszédes szám.

Joggal mondható, hogy a kkv-k jelentik az európai gazdaság motorját. Számos lehetőség és előny rejlik bennük, ösztönzik a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedést, nem utolsó sorban biztosítják a társadalmi stabilitást. 2013-ban a több mint 21 millió kkv 88,8 millió munkahelyet biztosított az Európai Unióban. Tíz vállalkozásból kilenc kkv, és három munkahelyből kettőt a kkv-k teremtettek. A kkv-k Európa számos területén serkentik a vállalkozói vágyat és az innovációt, az önmegvalósítás lehetőségét, ennek köszönhetően a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdításában kiemelkedően fontos szerepet töltenek be.

Azonban azt be kell látni, hogy a kkv-k helyzete az elmúlt pár évben sem lett könnyebb, annak ellenére, hogy hazai és uniós szinten is jelentős erőfeszítések figyelhetőek meg annak érdekében, hogy segítsék a kkv szektort. A piacon még mindig a nagyvállalatok és a multik dominálnak. Hiába a számos finanszírozási lehetőség, hiszen sokszor egy pályázatmegírás is gondot okoz egy kkv-nak. Ezzel hozható párhuzamba az a tény, hogy a kkv-k még mindig nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, kellő piacismerettel.

A kkv-nak is el kell hinniük, hogy ők jelentik azt a motort a gazdaságban, amely a fő erényeit kihasználva - úgymint a rugalmasság és a gyors alkalmazkodó-képesség - képes beindítani, lábra állítani a magyar gazdaságot.